FNPFTRR (Federaţia Naţională Patronală a Formatorilor din Transportul Rutier din România) informează cursanţii ce acced la dobândire drept conducere auto că începând cu 13 iulie 2017 (judeţul Galaţi) modul de desfăşurare probă practică se înregistrează atât audio cât şi video cu sisteme de monitorizare puse la dispoziţie de organele de examinare (DPRCIV) în baza OUG 195/2002 art. 23, modificată de OUG 41/2016.

(9^1) **) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice.

(9^3) **) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere.